Ultimele noutăți
DEC12
ALEGERI DEPARTAMENT
Informații despre alegerile la nivelul departamentului sunt disponibile aici extern
DEC6
GRADAȚII
Dosarele candidaților departamentului pentru gradațiile de merit 2024 sunt disponibile aici extern
IUL10
OPȚIONALE
Alegerea disciplinelor opționale din anul universitar viitor extern
MAI15
SACI 2023
Facultatea AC or­ga­ni­zea­ză pe o plat­for­mă vir­tu­ală a 17-a ediție a sim­po­zi­o­nu­lui in­ter­na­țio­nal IEEE–SACI extern în perioada 23-26 mai 2023, în colaborare cu Óbuda University, Budapest, Hungary.

Vezi și: SACI 2023 extern
SEP22
ORARE SEM. 1
Orare cursuri și laboratoare, ciclurile de licență și master extern
MAI20
FINALIZARE STUDII
Detalii despre înscrierea la sesiunea iunie a examenelor de licență și dizertație sunt aici extern
MAR20
ADMITERE 2023
Detalii pentru viitorii studenți și masteranzi se găsesc pe site-ul dedicat de admitere extern
Facultatea de Automatica si Calculatoare
Ingineria Sistemelor: motivație

Suntem la începutul unei noi revoluții digitale: dacă în momentul de față există aproximativ 11 miliarde de dispozitive conectate la internet, până în anul 2030 ne așteptăm ca acest număr să ajungă la peste 50 de miliarde, iar „internet-of-things”, mișcarea care stă la baza acestei creșteri, să valoreze peste 3 mii de miliarde de dolari. Această mișcare presupune conectarea persoanelor cu sisteme din orice colț al lumii în vederea controlului în timp real, la distanță, al acestora.
Ca specialiști în automatică și informatică aplicată veți face parte din această revoluție!
Mai mult…

Răspunsuri la întrebările tale

Ce materii de software voi urma dacă aleg domeniul Ingineria sistemelor? Cum pot să-mi dezvolt abilitățile practice? Pot obține un stagiu de practică plătit?
Mai multe…

 

Iată câteva dintre activitățile studenților din cadrul Departamentului de Automatică și Informatică Aplicată, aplicații realizate în cadrul orelor de laborator sau a proiectelor de diplomă:

Proiect sincretic 1 – an III, sem I Proiect sincretic 1 – an III, sem I Proiect sincretic 1 – an III, sem I Proiect sincretic 1 – an III, sem I
Aplicații cu automate programabile – an III, sem I Aplicații cu automate programabile – an III, sem I Aplicații cu automate programabile – an III, sem I Introducere în automatică – an II, sem I
Introducere în automatică – an II, sem I Ingineria reglării automate – an III, sem II Ingineria reglării automate – an III, sem II Sisteme de conducere fuzzy – an IV
Sisteme de conducere fuzzy – an IV Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor – an III, sem I Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor – an III, sem I Proiect sincretic 1 – an III, sem I
 
Pliant AIA
Puteți descărca pliantul cu informații despre specializarea Automatică și Informatică Aplicată
Rebus IS
Automat programabil, regUlator, sofTware, robOt, sisteM, aplicAtii, reTele, senzorI, proCes, hardwAre