Alumni
Te a­ju­tăm să păstrezi le­gă­tu­ri­le sta­bi­li­te pe par­curs­ul a­ni­lor de stu­dii, să ră­mâi în le­gă­tu­ră cu fa­cul­ta­tea şi cu ab­sol­ven­ţii noştri.
Disponibil în curând

Ingineria Sistemelor: motivație

Suntem la începutul unei noi revoluții digitale: dacă în momentul de față există aproximativ 11 miliarde de dispozitive conectate la internet, până în anul 2030 ne așteptăm ca acest număr să ajungă la peste 50 de miliarde, iar „internet-of-things”, mișcarea care stă la baza acestei creșteri, să valoreze peste 3 mii de miliarde de dolari. Această mișcare presupune conectarea persoanelor cu sisteme din orice colț al lumii în vederea controlului în timp real, la distanță, al acestora. Ca specialiști în automatică și informatică aplicată veți face parte din această revoluție!

Pe lângă oportunitățile create de mișcarea „internet-of-things”, estimările amintite atrag atenția asupra unui fapt important: există, în momentul de față, un număr foarte mare de sisteme (ce-i drept, încă neconectate la internet) în întreaga lume—dacă acest lucru nu este întotdeauna evident înseamnă că acestea își fac treaba suficient de bine încât să treacă neobservate. Analiza, proiectarea și implementarea acestor sisteme este sarcina voastră, ca ingineri automatiști!

În laboratoarele Automaticii și Informaticii Aplicate se învață cum se utilizează CALCULATOARELE și cum se îmbină forța diverselor tehnologii (create de diverse domenii ale științei) pentru rezolvarea unor probleme din lumea reală, rezultând SISTEME cu funcționare controlată (așa cum se dorește). AUTOMATICA te obligă să vezi „lumea” în ansamblu, să înțelegi cum să abordezi și să controlezi un fenomen, o mașină/instalație, un submarin/automobil/avion, un proces sau, într-un cuvânt, un SISTEM.

Să considerăm, pentru a înțelege mai bine rolul unui inginer automatist (specializarea Automatică și Informatică Aplicată), exemplul popular al controlului unei drone.

Dronă
Dronă din cadrul laboratoarelor domeniului de Ingineria sistemelor

Ca specialiști în automatică și informatică aplicată vă veți ocupa, printre altele, de analiza, proiectarea și implementarea unor:

  • sisteme automate pentru ridicarea de la sol ori survolarea la o anumită altitudine; acestea trebuie să ia în considerare eventualele probleme care pot perturba funcționarea corectă e.g. curenții de aer, descărcarea bateriilor.
  • sisteme de control la distanță pentru preluarea comenzilor; acesta trebuie să asigure preluarea comenzilor în timp real și un grad mare de securitate pentru prevenirea deturnărilor.
  • aplicații mobile pentru controlul la distanță al dronei; aceasta trebuie să preia comenzile utilizatorului printr-o interfață grafică ușor de folosit și să le transmită dronei în vederea execuției.
  • aplicații web pentru preluarea la distanță a imaginilor capturate de dronă; aceasta presupune asigurarea unui canal de transmisie de viteză mare între dronă și serverul pe care se află aplicația web.
  • sisteme de aproximare a poziției și orientării; acestea trebuie să fie redundante, să țină cont de posibilitatea primirii de informații eronate de la senzori și să ofere informații cât mai precise.
  • algoritmi de determinare a traseului optim pentru a ajunge într-un punct dorit; aceștia trebuie să aibă în vedere resursele limitate (energie, putere de procesare și memorie) ale dronei.

Diversitatea acestor aplicații evidențiază faptul că sunteți, ca inginer automatist, un factor integrator interdisciplinar.

Nu în ultimul rând, merită precizat că specialiștii absolvenți ai specializării Automatică și Informatică Aplicată sunt între cei mai bine plătiți și căutați ingineri pe piața muncii, atât în țară cât și în afara ei.

În concluzie, la AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ se pregătesc viitorii ingineri capabili să abordeze problemele ce apar la confluența Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, cu celelalte domenii.

FAQ

Notă explicativă: Domeniul Ingineria sistemelor de la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Timișoara are, pentru ciclul licență, doar specializarea (programul de studii universitare) Automatică și Informatică Aplicată. Referirile la Domeniul Ingineria sistemelor se fac, de fapt, la specializarea Automatică și Informatică Aplicată.

Există universități (la Sibiu și la Craiova) unde, pentru ciclul licență în cadrul domeniului Ingineria Sistemelor, există programul de studii universitare Sisteme multimedia.

1. Ce materii de software voi urma dacă aleg domeniul Ingineria sistemelor?

Materii obligatorii sunt: Programarea calculatoarelor (limbajul C), Tehnici de programare, Structuri de date și algoritmi, Programare orientată pe obiecte (C++), Baze de date (SQL), Programare concurentă, Sisteme de operare, Ingineria programării, Securitatea informației.

Materii opționale: Programare Java, Programarea aplicațiilor Internet, Modelare software. UML.XML, Tehnici de programare cu baze de date, Proiectarea sistemelor software complexe. Dezvoltarea aplicațiilor de tip Cloud, Testare software, Programare vizuală, Tehnologii multimedia, Case Tools (oferta de discipline este mai mare, au fost prezentate doar disciplinele activate în ultimii 2 ani).

2. Este adevărat că Ingineria sistemelor este un domeniu mai mult teoretic?

NU. Numele domeniului este Ingineria sistemelor iar numele programului de studiu Automatică și Informatică Aplicată. La răspunsul de mai sus sunt prezentate disciplinele de software pe care le vei studia urmând domeniul Ingineria sistemelor. Pe lângă acestea, se mai adaugă un set de discipline care să te ajute să poți proiecta și implementa sau conduce un robot, de exemplu.

Acestea sunt: Sisteme bazate pe microprocesoare și microcontrolere, Sisteme incorporate, Modelare, simulare și elemente de identificare, Rețele de calculatoare, Ingineria reglării automate, Sisteme de achiziții de date, Aplicații cu automate programabile etc.

3. Ce post pot ocupa într-o companie la terminarea celor 4 ani?

Câteva dintre ocupațiile posibile (în acord cu grila națională) sunt: inginer software, inginer automatist, manager proiect informatic, administrator baze de date sau rețele de calculatoare, programator, asistent de cercetare în automatică etc.

4. Ce limbaje pot învăța?

Pe lângă limbajele C, C++ și SQL poți alege să aprofundezi limbaje și tehnologii diverse, de la limbajele de asamblare atât de importante în domeniul embedded ori al securității software la limbaje de uz general precum C# și Java ori limbaje pentru dezvoltarea aplicațiilor web precum PHP, Javascript, CSS și HTML.

5. Cum pot să-mi dezvolt abilitățile practice?

Pe durata studiilor vei putea opta pentru dezvoltarea unor proiecte cu teme variind de la aplicații web și mobile și până la aplicații embedded și de control la distanță al roboților. Aceste proiecte îți vor dezvolta nu doar abilitățile practice propriu-zise ci și abilitatea de lucru în echipă, o calitate din ce în ce mai căutată în industrie.

6. Pot obține un stagiu de practică plătit?

Da! Obținerea unui stagiu de practică plătit nu pune (după cum o dovedesc an de an un număr mare de studenți) mari probleme unui student la ingineria sistemelor.

7. Ce aș putea dezvolta pentru lucrarea de diplomă?

Asta ține de imaginația ta și a coordonatorului de diplomă! Ca să înțelegi varietatea temelor pe care le poți aborda, notăm doar că printre proiectele dezvoltate în acest an s-au numărat aplicații web și mobile, aplicații de comandă și control ale roboților, ori platforme pentru dezvoltarea roboților (cea mai interesantă dintre acestea având, ca parte componentă, un compilator!).

8. Am anumite restricții în urmarea unui program de master al facultății?

Nu. Ca absolvent al studiilor de licență din domeniul de Ingineria sistemelor ai acces la toate cele 8 programe de master ale facultății. Putem preciza că nu sunt rare cazurile în care absolvenții specializării de Calculatoare aleg un master de Ingineria sistemelor și invers.

Admitere
Aici găsiţi informaţii referitoare la admiterea în cadrul facultăţii noastre la ciclurile de licentă, master sau doctorat. Viitori studenţi Master Doctorat
Pliant AIA
Puteţi descărca pliantul cu informaţii despre specializarea Automatică şi Informatică Aplicată