Te-ar mai putea interesa Ce vei studia
A­flă to­tul de­spre do­me­niul Ingineria Sistemelor: ce ma­te­rii vei stu­dia, su­biect­e­le cursuri­lor, se­mi­na­ri­i­lor și pro­iecte­lor, ce disci­pli­ne sunt op­ți­o­na­le sau fa­cul­ta­ti­ve, cum vei fi e­va­lu­at, și al­te­le.
Admitere fără probleme
Dacă ai nelămuriri în legătură cu concursul de admitere, găsești aici in­for­ma­ții despre des­fă­şu­ra­rea concursului, locurile disponibile, conținutul dosarului, taxele de concurs, și altele.
Îți răspundem
Pune întrebări despre specializarea Ingineria Sistemelor, depre rezolvarea problemelor din culegerea de probleme de matematică pentru pregătirea examenului de admitere, despre municipiul Timișoara, sau orice altceva te interesează.
Citește rezolvările deja date.
Pliant AIA
Puteţi descărca pliantul cu informaţii despre specializarea Automatică şi Informatică Aplicată.
Fii la curent flux RSS
Abonează-te la noutățile im­por­tan­te pen­tru ti­ne, în for­mat RSS: sta­tis­tici zil­ni­ce de în­scri­e­re, a­nunțuri u­til­e, știri de ul­ti­mă oră.

Soluția rebusului este „AUTOMATICĂ”

Click pentru a o vedea.

Automat programabil, regUlator, sofTware, robOt, sisteM, aplicAtii, reTele, senzorI, proCes, hardwAre