Secretariat Departament

 • Secretară: Lucica Anton
 • Administrator financiar: Lică Adamescu

B615: Program de lucru pentru studenți

 • Luni – Joi: 10:00 – 13:00
 • Vineri: 10:00 – 12:00

Atribuțiile secretariatului B615 în relația cu studentul

 • Taxe: recuperări aplicații de laborator, prezentarea a treia
 • Discipline opționale

Pentru fiecare din atribuțiile de mai sus perioadele de lucru vor fi afișate pe ușa sălii B615.

Program Taxe Școlarizare

Taxele de școlarizare și de recontractare se încasează conform programului de aici extern

Legitimații Student

Depuneri și ridicări de legitimații și carnete de student, pentru specializările IS/AIA, INFO, AES, ISA, SIAPS, SIIS și TI, se fac conform programului de aici PDF

Contact probleme diverse

Pentru fiecare din atribuțiile de mai jos consultați paginile facultății:

 • Adeverinţe diverse
 • Contracte de studii şi note de debit
 • Taxe – debite
 • Burse
 • Preluare dosar pentru acordarea bursei sociale
 • Eliberare carnete de student
 • Întreruperi studii, reluări studii
 • Diplome absolvenţi
 • Concursul de admitere
 • Înmatriculare
 • Exmatriculări - Reînmatriculări
 • Transferuri
 • Echivalări de studii
 • Planuri de învăţământ
 • Planificarea examenelor
 • Situaţii şcolare şi foi matricole
 • Programe analitice
 • Cazări
 • Tabere
 • Orar
 • Practica în producţie
 • Examen de diplomă
 • Master
 • Doctorat
 • Echivalare şi recunoaştere de studii în străinătate

Locaţie

Adresa: Bulevardul Vasile Pârvan, Nr. 2

300223 Timişoara, România

Bulevardul Vasile Pârvan, Nr. 2, Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, UPT, Timişoara

Contact webmaster

Email: webmaster@aut.upt.ro