Scurt istoric al învăţământului de automatică la UPT

 • 1956 – înfiinţarea Comisiei de Automatizări a Academiei RSR, având ca scop promovarea automatizărilor în economia naţională – automatizarea proceselor producţiei materiale şi a celorlalte activităţi sociale şi, ca premiză, promovarea învăţământului, cercetării şi inovării în domeniu. Baza de Cercetări Ştiinţifice din Timişoara a Academiei RSR a fost reprezentată de către dr.ing. Nicolae BUDIŞAN, cercetător ştiinţific principal, ulterior conferenţiar şi profesor la Institutul Politehnic Timişoara
 • 1963 – înfiinţarea Colectivului din Timişoara al Comisiei de Automatizări a Academiei RSR, având ca preşedinte pe prof.dr.ing. Alexandru ROGOJAN de la IPT, ca secretar pe dr.ing. Nicolae BUDIŞAN şi un birou format din cadre de prestigiu de la IPT şi de la Universitatea de Vest din Timişoara
 • 1959 – primul curs (obligatoriu) de automatică la IPT, predat la Facultatea de Mecanică de către dr.ing. Nicolae BUDIŞAN
 • 1960 – primul curs de automatică la Facultatea de Electrotehnică – „Automatizări şi Telemecanică”, predat de dr.ing. Nicolae BUDIŞAN, şi formarea primului colectiv cu sarcini didactice şi de cercetare ştiinţifică în domeniul automatizărilor, la Catedra de Măsuri şi Centrale Electrice
 • 1967 – în urma unor măsuri organizatorice, se înfiinţează Catedra de Calculatoare, Electronică şi Automatică
 • 1972 – în urma unei noi reorganizări, se înfiinţează Catedra de Electronică, Automatică şi Măsuri
 • 1974 – se înfiinţează Specializarea de Automatică în cadrul Profilului de Automatică şi Calculatoare din nomenclatorul Ministerului Învăţământului, cu cursurile specifice noii specializări, şi încadrarea corespunzătoare cu cadre didactice
 • 1976 – este terminată noua clădire a Facultăţii de Electrotehnică din bulevardul Pârvan numărul 2 şi Catedra de Electronică, Automatică şi Măsuri obţine un sediu nou, crescând substanţial numărul cadrelor didactice şi a laboratoarelor, inclusiv cele de automatică şi dotarea acestora
 • 1979 – prima promoţie de ingineri automatişti cu specializarea Automatizări Industriale
 • 1981
  • primul curs de automatică – „Automatizarea Instalaţiilor în Construcţii” – la Facultatea de Construcţii, predat de prof.dr.ing. Nicolae BUDIŞAN
  • se înfiinţează Catedra de Calculatoare şi Automatică
 • 1983 – Prima promoţie de ingineri automatişti cu specializare Conducerea Proceselor cu Calculatorul
 • 1990:
  • se înfiinţează Facultatea de Calculatoare şi Automatică, avându–l ca decan pe prof.dr.ing. Ioan JURCA
  • se înfiinţează Catedra de Automatică, avându–l ca şef de catedră pe prof.dr.ing. Ioan MUREŞAN
  • se introduc, în planurile de învăţământ ale specializării de Automatică, direcţiile de aprofundare „Sisteme Informaţionale de Conducere a Proceselor”, „Ingineria Programării Orientate pe Aplicaţii” şi „Automatizări Industriale”
 • 1991 – se schimbă denumirea facultăţii în Facultatea de Automatică şi Calculatoare
 • 1993 – se înfiinţează profilul Ştiinţa Sistemelor şi a Calculatoarelor
 • 1994 – se introduce specializarea „Abordări Moderne în Conducerea Informaţională” în ciclul „Studii Aprofundate” (master), profilul „Ştiinţa Sistemelor şi a Calculatoarelor”
 • 1996 – catedra de Automatică se transformă în Departamentul de Automatică şi Informatică Industrială
 • 1997:
  • în cadrul profilului „Ştiinţa Sistemelor” se introduce pregătirea de tip „colegiu” cu specializarea „Informatică Aplicată” (studii de 3 ani)
  • se introduce specializarea „Sisteme Automate”, la „Studii Aprofundate” (master)
 • 2004 – Se schimbă denumirea departamentului în „Automatică şi Informatică Aplicată”