Examene de finalizare studii, iunie 2021

Detalii despre sesiunea iunie a examenelor de licență și dizertație sunt aici extern


Examene de finalizare studii, februarie 2021

Înscrieri:

Programări


Examene de finalizare studii, septembrie 2020

Instrucțiuni pentru studenții din ani terminali, integraliști, care doresc să susțină în acest an universitar lucrarea de licență/disertație și NU au cont pe Campusul Virtual PDF

Noul regulament de organizare examen licență + procedură desfășurare on-line PDF

Precizări privind înscrierea și prezentarea lucrării de licență / proiectului de diplomă în cazul organizării online a acestor activități PDF

Adresa 5211/09.06.2020 privind prezentarea la examenul de licență/diplomă a studenților din anii terminaliPDF

Procedura pentru derularea on-line a examenelor de licență/diplomă și disertație în Universitatea Politehnica Timișoara PDF

Programări:

Înscrieri (1.09.2020 ora 00:00 – 4.09.2020 ora 23:59):

Examen de licență/diplomă/dizertație: 8 sau 9 septembrie


Examene de finalizare studii licență, iunie 2020

Instrucțiuni pentru studenții din ani terminali, integraliști, care doresc să susțină în acest an universitar lucrarea de licență/disertație și NU au cont pe Campusul Virtual PDF

Noul regulament de organizare examen licență + procedură desfășurare on-line PDF

Precizări privind înscrierea și prezentarea lucrării de licență / proiectului de diplomă în cazul organizării online a acestor activități PDF

Calendar:

Programări licență:

Înscrieri licență:

Alte informații:

  • Noutăți admitere master: Conform metodologiei de admitere la master și în urma consultațiilor în Biroul Consiliului Facultății din data de 15.06.2020, pentru nota de apreciere sintetică Ni din formula mediei de admitere la master, Facultatea de Automatică și Calculatoare a optat pentru varianta cu echivalarea cu media multianuală de licență, pentru absolvenții aceluiași domeniu de licență cu cel de master, la solicitarea candidaților.
  • Admitere la studii masterale, iulie 2020 extern

 

Examene de finalizare studii master, iunie 2020

Noutăți lichidare master: Actele din dosar se vor ridica la o dată pe care o vom stabili ulterior, în funcție de semnarea ADEVERINȚELOR de absolvire.

Instrucțiuni pentru studenții din ani terminali, integraliști, care doresc să susțină în acest an universitar lucrarea de licență/disertație și NU au cont pe Campusul Virtual PDF

Noul regulament de organizare examen dizertație + procedură desfășurare on-line PDF

Precizări privind înscrierea și prezentarea lucrării de disertație în cazul organizării online a acestor activități PDF

Calendar:

Programări master:

Înscrieri master:

 

Precizări privind finalizarea studiilor prin proiectul și examenul de diplomă