Specializarea Informatică (Domeniul de licență Informatică, semestrele 1 – 6)

Misiunea programului de studii Informatică, care se încadrează în misiunea UPT, este de a realiza o calificare de informatician, care să fie caracterizată de:

 • dobândirea de abilități și competențe privind:
  • înțelegerea și utilizarea conceptelor esențiale ale informaticii;
  • identificarea și rezolvarea problemelor din domeniul informaticii;
  • utilizarea de software dedicat;
  • proiectarea și întreținerea aplicațiilor informatice;
  • managementul informațiilor, interacțiunea om-calculator, operarea și administrarea calculatoarelor și rețelelor de calculatoare;
 • învățarea lucrului în echipă și dobândirea cunoștințele necesare de legislație, economie, marketing, management;
 • dobîndirea capacității de a utiliza principalele sisteme de operare (Windows, Unix) de a lucra în limbajele (C, C++, Java, SQL, PHP, HTML, XML, UML etc.) și mediile de programare (Microsoft Visual Studio, Borland Delphi, Oracle etc.) cele mai solicitate pe piața forței de muncă, realizarea și exploatarea aplicații informatice din domeniile cele mai diverse (bancar, contabil, industrial, Internet etc.).

Obiectivul programului de studiu Informatică este de a forma informaticieni cu o pregătire superioară (nivel de licență de studii superioare) în domeniul informaticii și a aplicațiilor ei.
Specializarea Informatică – Învățământ la distanță (Domeniul de licență Informatică, semestrele 1 – 6)