Ultimele noutăți
IUL01
ADMITERE 2021
Detalii pentru viitorii studenți și masteranzi se găsesc pe site-ul dedicat de admitere extern
IUN22
OPȚIONALE
Alegerea disciplinelor opționale din anul universitar viitor extern
MAI31
FINALIZARE STUDII
Detalii despre înscrierea la sesiunea iunie a examenelor de licență și dizertație sunt aici extern
IAN7
GRADAȚII
Dosarele candidaților departamentului pentru gradațiile de merit 2021 sunt disponibile aici extern
MAI15
SACI 2020
Facultatea AC or­ga­ni­zea­ză pe o plat­for­mă vir­tu­ală a 14-a ediție a sim­po­zi­o­nu­lui in­ter­na­țio­nal IEEE–SACI extern în perioada 21-23 mai 2020, în colaborare cu Óbuda University, Budapest, Hungary.

Vezi și: SACI 2021 extern
DEC20
ALEGERI
Găsiți aici rezultatele candidaților departamentului pentru
SEP23
CARNETE & LEGITIMAȚII
Detalii despre vizarea carnetului și a legitimației de călătorie pentru studenții anilor 2-4 sunt aici PDF
MAR26
ORARE
Orare cursuri extern
Orare laboratoare extern
Săli de curs extern
Săli laborator extern
FEB02
FACILITĂȚI TRANSPORT
Detalii despre adresa Ministerului Educației Naționale privind acordarea facilităților de transport intern feroviar pentru studenți sunt aici PDF
Facultatea de Automatica si Calculatoare
Ingineria Sistemelor: motivație

Suntem la începutul unei noi revoluții digitale: dacă în momentul de față există aproximativ 9 miliarde de dispozitive conectate la internet, până în anul 2020 ne așteptăm ca acest număr să ajungă la peste 50 de miliarde, iar „internet-of-things”, mișcarea care stă la baza acestei creșteri, să valoreze peste 14 trilioane de dolari. Această mișcare presupune conectarea persoanelor cu sisteme din orice colț al lumii în vederea controlului în timp real, la distanță, al acestora.
Ca specialiști în automatică și informatică aplicată veți face parte din această revoluție!
Mai mult…

Răspunsuri la întrebările tale

Ce materii de software voi urma dacă aleg domeniul Ingineria sistemelor? Cum pot să-mi dezvolt abilitățile practice? Pot obține un stagiu de practică plătit?
Mai multe…

 

Iată câteva dintre activitățile studenților din cadrul Departamentului de Automatică și Informatică Aplicată, aplicații realizate în cadrul orelor de laborator sau a proiectelor de diplomă:

Proiect sincretic 1 – an III, sem I Proiect sincretic 1 – an III, sem I Proiect sincretic 1 – an III, sem I Proiect sincretic 1 – an III, sem I
Aplicații cu automate programabile – an III, sem I Aplicații cu automate programabile – an III, sem I Aplicații cu automate programabile – an III, sem I Introducere în automatică – an II, sem I
Introducere în automatică – an II, sem I Ingineria reglării automate – an III, sem II Ingineria reglării automate – an III, sem II Sisteme de conducere fuzzy – an IV
Sisteme de conducere fuzzy – an IV Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor – an III, sem I Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor – an III, sem I Proiect sincretic 1 – an III, sem I
 
Pliant AIA
Puteți descărca pliantul cu informații despre specializarea Automatică și Informatică Aplicată
Rebus IS
Automat programabil, regUlator, sofTware, robOt, sisteM, aplicAtii, reTele, senzorI, proCes, hardwAre