Ultimele noutăţi
SEP23
CARNETE & LEGITIMAȚII
Detalii despre eliberarea legitimației de student și a cupoanelor de călătorie pentru studenții anilor 1 sunt aici PDF
Detalii despre vizarea carnetului și a legitimației de călătorie pentru studenții anilor 2-4 sunt aici PDF
SEP01
FINALIZARE STUDII
Detalii despre înscrierea la sesiunea septembrie a examenelor de licență sunt aici extern
IUN10
ALEGERI PARȚIALE
Lista candidaților pentru locurile vacante din cadrul Departamentului A.I.A. este disponibilă aici PDF
FEB15
GRADAȚII
Dosarele candidaților departamentului pentru gradații de merit 2016 sunt disponibile aici extern
Facultatea de Automatica si Calculatoare
Ingineria Sistemelor: motivație

Suntem la începutul unei noi revoluții digitale: dacă în momentul de față există aproximativ 9 miliarde de dispozitive conectate la internet, până în anul 2020 ne așteptăm ca acest număr să ajungă la peste 50 de miliarde, iar „internet-of-things”, mișcarea care stă la baza acestei creșteri, să valoreze peste 14 trilioane de dolari. Această mișcare presupune conectarea persoanelor cu sisteme din orice colț al lumii în vederea controlului în timp real, la distanță, al acestora.
Ca specialiști în automatică și informatică aplicată veți face parte din această revoluție!
Mai mult…

Răspunsuri la întrebările tale

Ce materii de software voi urma dacă aleg domeniul Ingineria sistemelor? Cum pot să-mi dezvolt abilitățile practice? Pot obține un stagiu de practică plătit?
Mai multe…

 

Iată câteva dintre activităţile studenţilor din cadrul Departamentului de Automatică şi Informatică Aplicată, aplicaţii realizate în cadrul orelor de laborator sau a proiectelor de diplomă:

Proiect sincretic 1 – an III, sem I Proiect sincretic 1 – an III, sem I Proiect sincretic 1 – an III, sem I Proiect sincretic 1 – an III, sem I
Aplicaţii cu automate programabile – an III, sem I Aplicaţii cu automate programabile – an III, sem I Aplicaţii cu automate programabile – an III, sem I Introducere în automatică – an II, sem I
Introducere în automatică – an II, sem I Ingineria reglării automate – an III, sem II Ingineria reglării automate – an III, sem II Sisteme de conducere fuzzy – an IV
Sisteme de conducere fuzzy – an IV Structuri şi algoritmi pentru conducerea automată a proceselor – an III, sem I Structuri şi algoritmi pentru conducerea automată a proceselor – an III, sem I Proiect sincretic 1 – an III, sem I
 
Pliant AIA
Puteţi descărca pliantul cu informaţii despre specializarea Automatică şi Informatică Aplicată
Rebus IS
Automat programabil, regUlator, sofTware, robOt, sisteM, aplicAtii, reTele, senzorI, proCes, hardwAre
Alumni
Te a­ju­tăm să păstrezi le­gă­tu­ri­le sta­bi­li­te pe par­curs­ul a­ni­lor de stu­dii, să ră­mâi în le­gă­tu­ră cu fa­cul­ta­tea şi cu ab­sol­ven­ţii noştri.
Disponibil în curând