Motivație

Creșterea încrederii studenților în faptul că tot ceea ce învață le este util și apoi păstrarea încrederii dobândite la un nivel cât mai ridicat reprezintă un deziderat al U.P.T. care trebuie să se regăsească la nivelul fiecărui program de studiu și la nivelul fiecărei discipline.

Competența profesională înseamnă capacitatea de a utiliza cunoștințe și abilitați. Volumul relativ mare al materiei predate în facultate, și timpul destul de redus de sedimentare a cunoștințelor – din perspectiva aplicării lor – pot avea ca urmare sentimentul studenților ca nu dețin competențe consistente.

Pentru a veni în ajutorul studenților în ceea ce privește autoevaluarea diferitelor componente ale competentelor pe care ar trebui să le formeze programul de studii din domeniul Ingineria Sistemelor, Consiliul Departamentului de Automatică și Informatică Aplicată a considerat utilă constituirea prezentei secțiuni de site.

Rostul ei este de a denumi, sub formă de întrebări, elemente de competențe asociate programului de studiu Automatică și Informatică Aplicată. Întrebările prezentate vizează atât anumite subiecte teoretice, de arie restrânsă examinată explicit în cadrul disciplinelor specializării, cât și aplicarea cunoștințelor asociate acestor subiecte pentru rezolvarea unor probleme.

Sperăm că pe această cale venim în ajutorul prezentării cât mai bune a studenților pentru examenul de licență, interviuri pentru intership-uri sau angajare etc.