Secretariat Departament

 • Secretară: Lucica Anton, 0256.403.505
 • Administrator financiar: Lică Adamescu, 0256.403.241

B615: Program de lucru pentru studenți

 • Luni – Joi: 10:00 – 13:00
 • Vineri: 10:00 – 12:00

Atribuțiile secretariatului B615 în relația cu studentul

 • Taxe: recuperări aplicații de laborator, prezentarea a treia
 • Discipline opționale

Pentru fiecare din atribuțiile de mai sus perioadele de lucru vor fi afișate pe ușa sălii B615. Relații la telefon 0256.403.505: luni - joi: 10:00 - 13:00, vineri: 10:00 - 12:00

Program Taxe Școlarizare

Taxele de școlarizare și de recontractare se încasează conform programului de aici extern

Legitimații Student

Depuneri și ridicări de legitimații și carnete de student, pentru specializările IS/AIA, INFO, AES, ISA, SIAPS, SIIS și TI, se fac conform programului de aici PDF

Contact probleme diverse

Pentru fiecare din atribuțiile de mai jos consultați paginile facultății:

 • Adeverinţe diverse
 • Contracte de studii şi note de debit
 • Taxe – debite
 • Burse
 • Preluare dosar pentru acordarea bursei sociale
 • Eliberare carnete de student
 • Întreruperi studii, reluări studii
 • Diplome absolvenţi
 • Concursul de admitere
 • Înmatriculare
 • Exmatriculări - Reînmatriculări
 • Transferuri
 • Echivalări de studii
 • Planuri de învăţământ
 • Planificarea examenelor
 • Situaţii şcolare şi foi matricole
 • Programe analitice
 • Cazări
 • Tabere
 • Orar
 • Practica în producţie
 • Examen de diplomă
 • Master
 • Doctorat
 • Echivalare şi recunoaştere de studii în străinătate

Locaţie

Adresa: Bulevardul Vasile Pârvan, Nr. 2

300223 Timişoara, România

Bulevardul Vasile Pârvan, Nr. 2, Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, UPT, Timişoara

Contact webmaster

Email: webmaster@aut.upt.ro