Exemene de finalizare studii, februarie 2019

Înscrieri:

  • 28 ianuarie – 1 februarie 2019
    PS: Absolvenții fără diplomă care au de achitat taxa pentru examenul de licență/disertație vor completa o cerere de tipul celei anexate DOC, pe care secretariatul Facultății va menționa suma de plată, și cu care se vor prezenta la casieria Rectoratului pentru a o achita; dovada plății se va prezenta secretarului comisiei de licență/disertație.

Programări

  • 13 februarie 2019

Rezultate

Precizări privind finalizarea studiilor prin proiectul şi examenul de diplomă