Designul Sistemelor Embedded

Curs

Curs 1. Introducere: Ce este un sistem embedded? Exemple de sisteme embedded utilizate în diverse domenii. Provocări în designul sistemelor embedded. Etapele designului sistemelor embedded.

Curs 2. Modelarea comportamentului dinamic al sistemelor: Sisteme continue. Sisteme discrete.

Curs 3. Memorii în Sisteme Embedded: Tipuri de memorii. Arhitectura memoriilor.

Curs 4. Arhitecturi de procesoare embedded: Tipuri de procesoare embedded. Organizare internă. Module periferice.

Curs 5. Interfațarea circuitelor: Tipuri de interfețe. Protocoale seriale de comunicare.

Curs 6. Arhitecturi software pentru sisteme embedded: Componente de bază. Tipuri de arhitecturi.

Curs 7. Analiza performanței sistemului: Viteză de execuție. Consum de memorie. Consum de putere. Securitate.


Laborator

Material laborator: Introducere in modelare si simulare cu SystemC

Lab 1-4.Se vor parcurge toate secțiunile din materialul de laborator referitoare la SystemC. Se vor rula toate exemplele prezentate și se vor rezolva exercițiile propuse.

Codul sursa al exemplelor din materialul de laborator poate fi descărcat mai jos. Pentru compilarea programelor folosiți sintaxa similară exemplului următor:

g++ -I. -I$SYSTEMC_HOME/include -L. -L$SYSTEMC_HOME/lib-linux -Wl,-rpath=$SYSTEMC_HOME/lib-linux -o sim hello_world.cpp -lsystemc -lm

Cod sursă exemple:
Hello, world! : hello_world.cpp
Exemplul 1 : process_example.cpp
Exemplul 2 : process_time_example.cpp
Exemplul 3 : bistabil_d.h, bistabil_d.cpp, testbench_bistabil_d.cpp
Exemplul 4 : bistabil_d.h, bistabil_d.cpp, divizor_frecventa.h, divizor_frecventa.cpp, testbench_divizor_frecventa.cpp