Data-driven fuzzy control with experimental validation, 249844.58 EUR, national exploratory research grant (PCE), financed by the Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), 2021-2023, project code: PN-III-P4-ID-PCE-2020-0269
Reglare fuzzy data-driven cu validare experimentală, 1197286 lei, proiect de cercetare exploratorie (PCE), finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltarii și Inovării (UEFISCDI), cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-0269


The team / Echipa:


Abstract:

Rezumat:


Objective:

Obiectiv:


Estimated results:

Rezultate estimate:


Research reports / Rapoarte de cercetare:


Overall results (2021-2023):

Rezultate globale (2021-2023):


Results in 2023 / Rezultate în 2023:


Results in 2022 / Rezultate în 2022:


Results in 2021 / Rezultate în 2021: