-CURSURI / LABORATOARE-
- S.l.dr.ing.Andreea ROBU -


Discipline:
Semestrul 1
Programarea Aplicatiilor Internet - PAI
Retele Neuronale - RN
Semestrul 2
Baze de Date - BD
Sisteme de programe in timp real - SPTR