Gradații de merit AIA 2020

Dosarele candidaților departamentului AIA pentru gradații de merit 2020


Astăzi, 6 noiembrie 2019, a fost lansat Concursul pentru atribuirea gradațiilor de merit pentru personalul didactic din UPT, pentru perioada 2020-2024.

Ca element de noutate, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului actualizată prin Hotărârea de Senat nr. 119/18.04.2019, candidații au obligația să depună dosarele complete la Registratura UPT, în perioada 25 noiembrie – 3 decembrie 2019, urmând ca acestea să fie avizate juridic.

Urmează procedurile standard de analiză a dosarelor la nivelul Consiliilor Departamentelor, Consiliilor Facultăților, Consiliului de Administrație și a Comisiilor Senatului.

Vă rugăm să asigurați respectarea termenelor strânse impuse de Calendarul Concursului.