Anunț

În atenția studenților din anii

privind

Vizarea/predarea carnetelor și legitimațiilor de călătorie se efectuează astfel: