Advanced Cryptography and Information Security

DANIEL-IOAN CURIAC, Ph.D.


Pagina este permanent in constructie! Numar de ore de curs: 28
Numar de ore de proiect: 21
Orar curs: saptamanal miercuri 8-12 sala ASPC-P1 (saptamanile 1-7)
Orar proiect: saptamanal miercuri 12-15/15-18 sala ASPC-P1 (saptamanile 1-7)

Selectie material didactic pentru curs (in format pdf arhivat zip cu parola)

ACIS.zip

Selectie material didactic pentru proiect (in format pdf arhivat zip cu parola)

ACISproiect.zip

Materialul didactic complet al cursurilor si aplicatiilor poate fi consultat pe campusul virtual

Predarea proiectului si incheierea situatiei: proiectul se incarca pe campusul virtual, iar incheierea situatiei se face cu/fara sesiune zoom la solicitarea masterandului

Regulament de desfasurare a studiilor master