Grafica 3D

DANIEL-IOAN CURIAC, Ph.D.


Pagina este permanent in constructie! Numar de ore de curs: 28
Numar de ore de laborator: 28

Material didactic pentru curs (in format pdf arhivat zip cu parola)

Grafica3D.zip

Material didactic pentru laborator (in format pdf arhivat zip cu parola)

Grafica3Dlaborator.zip

urmatoarea data de examen: 08.12.2010 ora 10.00 in sala A115

Rezultate examen