Gradații de merit AIA 2022

Dosarele candidaților departamentului AIA pentru gradații de merit 2022


Astăzi, 19 mai 2022, a fost lansat Concursul pentru atribuirea gradațiilor de merit pentru personalul didactic din UPT, pentru perioada 2022-2027.

Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului actualizată prin Hotărârea de Senat nr. 119/18.04.2019, candidații au obligația să depună dosarele complete la Registratura UPT, în perioada 20 mai – 7 iunie 2022 ora 12, urmând ca acestea să fie avizate juridic.

Urmează procedurile standard de analiză a dosarelor la nivelul Consiliilor Departamentelor, Consiliilor Facultăților, Consiliului de Administrație și a Comisiilor Senatului.

Vă rugăm să asigurați respectarea termenelor strânse impuse de Calendarul Concursului.