Gradații de merit AIA 2021

Dosarele candidaților departamentului AIA pentru gradații de merit 2021


Astăzi, 7 decembrie 2020, a fost lansat Concursul pentru atribuirea gradațiilor de merit pentru personalul didactic din UPT, pentru perioada 2021-2025.

Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului actualizată prin Hotărârea de Senat nr. 119/18.04.2019, candidații au obligația să depună dosarele complete la Registratura UPT, în perioada 10 decembrie 2020 – 5 ianuarie 2021 ora 12, urmând ca acestea să fie avizate juridic.

Urmează procedurile standard de analiză a dosarelor la nivelul Consiliilor Departamentelor, Consiliilor Facultăților, Consiliului de Administrație și a Comisiilor Senatului.

Vă rugăm să asigurați respectarea termenelor strânse impuse de Calendarul Concursului.