Books

Voloşencu, C., Sisteme fuzzy şi neuronale, Editura Politehnica, Timişoara, 2007, ISBN 978-973-625-468-0.

Voloşencu, C., Sisteme de conducere a actionărilor electrice, Editura Politehnica, Timişoara, 2007, ISBN 978-973-625-418-9.

Voloşencu, C., Implementarea in industrie a ultrasunetelor de putere, Editura MatrixRom, Bucureşti, 2002, ISBN 973-685-401-9.

Voloşencu, C., Aplicatii practice de automatizare in domeniul ultrasunetelor de putere, Editura MatrixRom Bucureşti, 2003, ISBN 973-685-604-6.

Voloşencu, C., Proiectarea generatoarelor electronice de ultrasunete de putere, Editura MatrixRom Bucureşti, 2003, ISBN 973-685-583-X.

Voloşencu, C., Standardizare şi metodologii de proiectare in automatizări industriale, Editura MatrixRom, Bucureşti, 1999, ISBN 973-685-034-X.

Voloşencu, C., Reglare fuzzy şi neuronală, cu simulări in Matlab, Editura Eurobit, Timişoara, 1997, ISBN 973-9201-72-5.

Voloşencu, C., Analiza circuitelor cu programul Spice, Editura Electronistul, Bucureşti, 1994.

Voloşencu, C., Indrumător pentru proiectarea instalatiilor de automatizare, Universitatea Tehnică Timişoara, 1995.

Editor:

Voloșencu C., Kucuk S., Guerrero J., Valero O., editors, Automation and Control, IntechOpen, London, UK, 2021, DOI: 10.5772/intechopen.87702, ISBN: 978-1-83962-714-9.

Voloşencu, C.; Saghafinia, A; Du, X., Chakrabarty, S., editors, Control Theory in Engineering, IntechOpen Ltd., London, UK, 2020, ISBN: 978-1-83880-424-4.

Voloşencu, C. editor, Fuzzy Logic, IntechOpen Ltd., London, UK, 2020, ISBN: 978-1- 78984-231-9.

Voloşencu, C. editor, Fault Detection and Diagnosis, IntechOpen Ltd., London, UK, 2018, ISBN: 978-1-78984-437-5.

Voloşencu, C. editor, Actuators, Intech, London, UK, 2018, DOI: 10.5772/ intechopen. 71518, ISBN: 978-1-78923-428-2.

Voloşencu, C. editor, System Reliability, Intech, London, UK, 2017, DOI: 10.5772/66993, ISBN: 978-953-51-3706-1, Print ISBN: 978-953-51-3705-4.

Voloşencu, C. editor, Cutting Edge Research in New Technologies, Intech, Rijeka, Croatia, 2012, ISBN 978-953-51-0463-6.

Voloşencu, C. editor, New Technologies - Trends, Innovations and Research, Intech, Rijeka, Croatia, 2012, ISBN 978-953-51-0480-3.

Voloşencu, C. editor, Cutting Edge Research in Technologies, Intech, Rijeka, Croatia, 2015, ISBN 978-953-51-2186-2, DOI: 10.5772/59460.

Book chapters:

Volosencu, C., Introductory Chapter: Basic Properties of Fuzzy Relations, Fuzzy Logic, ISBN 978-1-78984-231-9, IntechOpen, London, UK 2020.

Volosencu, C., Tuning Fuzzy PID Controllers, Theory, Tuning and Application to Frontier Areas, edited by Rames C. Panda, ISBN 978-953-307-927-1, InTech, February 2, 2012

Voloşencu, C., Applying the Technology of Wireless Sensor Network in Environment Monitoring, pag. 97-116, Cutting Edge Research in New Technologies, Edited by Voloşencu C., Intech, Rijeka, Croatia, 2012, ISBN 978-953-51-0463-6.

Voloşencu, C., Identification of Distributed Parameter Systems, Based on Sensor Networks, pag. 369-394, Introduction to PID Controllers, Theory, Tuning and Application to Frontier Areas, Edited by Rames C. Panda, Intech, Rijeka, Croatia, 2010, ISBN 978-953-307-927-1.

Voloşencu, C., Methods for parameter estimation and frequency control of piezoelectric transducers, Automation & Control - Theory and Practice, pag. 115-136, Edited by A. D. Rodić, In-Tech, Vienna, Rijeka, 2009, ISBN 78-953-307-039-1.

Articles

Journal papers

ISI journals

Voloşencu, C. Stability Analysis of Systems with Fuzzy PI Controllers Applied to Electric Drives. Mathematics 2021, 9, 1246. https://doi.org/10.3390/math9111246.

Voloșencu C., Reducing Energy Consumption and Increasing the Performances of AC Motor Drives Using Fuzzy PI Speed Controllers, Energies 14, no. 8: 2083, 2021. https://doi.org/10.3390/en14082083

Curiac D.I, Banias O., Volosencu C, Curiac .D., Novel Bioinspired Approach Based on Chaotic Dynamics for Robot Patrolling Missions with Adversaries, Entropy, vol. 20, no. 5 pp 378, 2018.

Curiac, D.I, Voloşencu C., A generic method to construct new customized-shaped chaotic systems using the relative motion concept, Nonlinear Analysis: Modeling and Control, Vol. 21, No. 3, p. 13-423, doi: 10.15388/NA.2016.3.8.

Curiac, Daniel-Ioan; Volosencu, Constantin, Imparting protean behavior to mobile robots accomplishing patrolling tasks in the presence of adversaries, Bioinspiration & Biometics, Vol: 10, Issue: 5, Pages: 56017-56017, Oct. 2015.

Curiac, Daniel-Ioan, Volosencu Constantin, Path Planning Algorithm based on Arnold Cat Map for Surveillance UAVs, Defence Science Journal, Vol. 65, No. 6, Nov. 2015, pp. 483-488, DOI : 10.14429/dsj.65.8483.

Curiac, Daniel-Ioan; Volosencu, Constantin, A 2D chaotic path planning for mobile robots accomplishing boundary surveillance missions in adversarial conditions, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Vol: 19, Issue: 10, Pages: 3617-3627, Oct. 2014.

Volosencu, C., Curiac D.I., Efficiency improvements in multi-sensor wireless network based estimation algorithms for distributed parameter systems with application at the heat transfer, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2013, 2013:4.

Curiac, D.I., Volosencu, C., Chaotic Trajectory Design for Monitoring an Arbitrary Number of Specified Locations Using Points of Interest, Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2012 (2012), Art. ID 940276.

Curiac, D.I., Voloşencu, C. - Ensemble based sensing anomaly detection in wireless sensor networks, Expert Systems with Applications, Vol. 39, Issue 10, Aug. 2012, Pages 9087-9096, Elsevier, doi 10.1016/j.eswa.2012.02.036.
Other data basis

Voloşencu, C., Algorithms for estimation in distributed parameter systems based on sensor networks and ANFIS, WSEAS Transactions on Systems, Volume 9, Issue 3, March 2010, pag. 283-294, ISSN: 1109-2777.

Curiac, D.I., Baniaş, O., Voloşencu, C., Implementing time series identification methodology using wireless sensor networks, WSEAS Transactions on Computers, Volume 9 Issue 3, March 2010, pag. 309-318, ISSN: 1109-2750.

Plăstoi, M., Baniaş, O., Curiac, D.I., Voloşencu, C., Tudoroiu, R., Doboli, A., Integrated System for Malicious Node Discoverz and Self-destruction in Wireless Sensor Networks, International Journal on Advances in Networks and Services, vol. 2, no. 4, 2009, pag. 241-250, ISSN 1942-2644.

Voloşencu, C., Pseudo-Equivalence of Fuzzy PID Controllers, WSEAS Transactions on Systems and Control, Issue 4, Volume 4, April 2009, ISSN 1991-6763, pag. 163-176.

Curiac, D.I., Voloşencu, C., Pescaru, D., Jurcă, L., Doboli, A., Redundancy and Its Applications in Wireless Sensor Networks : A Survey, WSEAS Transactions on Computers, Issue 4, Volume 6, April, 2009, ISSN: 1199-2760, pag. 705-716.

Voloşencu, C., Properties of Fuzzy Systems, WSEAS Transactions on Systems, Issue 2, Volume 8, Feruary, 2009, ISSN: 1109-2777, pag. 210-228.

Fuiorea, D., Gui, V., Pescaru D, Paraschiv, P., Istin, C., Curiac, D., Volosencu, C., Video-Based Wireless Sensor Networks Localization Techniques Based on Image Registration and SIFT Algorithm, WSEAS Transactions on Computers, Issue 7, Vol. 7, July 2008, pag. 990-999.

Voloşencu, C., Identification of Distributed Parameter Systems, Based on Sensor Networks and Artificial Intelligence, WSEAS Transactions on Systems, Issue 6, Vol. 7, June 2008. ISSN 1109-2777, pag. 785-801.

Voloşencu, C., Fuzzy Control of Electrical Drives, Based on Fuzzy Logic, WSEAS Transactions on Systems and Control, Issue 9, Vol. 3, Sept. 2008, pag. 809-822, ISSN 1991-8763.

Voloşencu, C., Stabilization of Fuzzy Control Systems, WSEAS Transactions on Systems and Control, Issue 10, Vol. 3. Oct. 2008, pp. 879-896, ISSN 1991-8763.

Curiac, D.I., Voloşencu, C., Doboli, A., Dranga, O., Bednarz, T. - Discovery of Malicious Nodes in Wireless Sensor Networks Using Neural Predictors, WSEAS Transactions on Computer Research, Issue 1, Volume 2, January 2007, ISSN 1991-8755, pag. 38-44.

Romanian national journals

Muntean, N., Voloşencu, C., Control Systems of Water Supply with Variable Speed Drives, Buletinul Ştiintific al Universitătii Politehnica din Timişoara, Seria Automatică şi Calculatoare, Tomul 48(62), Fascicola 1-2, 2003, ISSN 1224-600X.

Voloşencu, C., Detectia şi diagnosticarea cu logică fuzzy a defectelor unui sistem de reglare a turatiei unui motor sincron cu magneti permanenti, Analele Universitătii Aurel Vlaicu, din Arad, Seria Electrică, Fascicula Electrotehnică, Electronică, Automatizări, 2004.

Voloşencu. C., Detectia şi diagnosticarea defectelor sistemelor de conducere a actionărilor electrice bazată pe logică fuzzy, Analele Universitătii Aurel Vlaicu, din Arad, Seria Electrică, Fascicula Electrotehnică, Electronică, Automatizări, 2004.

Voloşencu. C., Reglare fuzzy - O scurtă prezentare, Analele Universitătii Aurel Vlaicu, din Arad, Seria Electrică, Fascicula Electrotehnică, electronică, automatizări, 2002, pag. 162-170.

Voloşencu. C., Realizări in sistemele de conducere a actionărilor electrice, Analele Universitătii Aurel Vlaicu, din Arad, Seria Electrică, Fascicula Electrotehnică, Electronică, Automatizări, 2002, pag. 154-161.

Voloşencu, C., Fuzzy Control of Second Order Processes, Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. XLIII, Technical series, E. Computer Science and Automatic Control, Sibiu, 2001.

Voloşencu, C., Bibliotecă de programe pentru retele neuronale, Analele Universitătii Aurel Vlaicu din Arad, 2000, pag. 351-354.

Voloşencu, C., Bibliotecă de programe pentru simularea sistemelor de conducere a actionărilor electrice, Analele Universitătii Aurel Vlaicu din Arad, 2000, pag. 355-358.

Voloşencu, C., Using Backpropagation in Neural Identification, Analele Universitătii din Oradea, 1999, 113-117.

Voloşencu C., Modeling and Simulation of a Speed Fuzzy Control System for a Permanent Magnet Synchronous Motor, Analele Universitătii din Oradea, 1999, 118-123.

Voloşencu, C., Consideratii privind utilizarea retelelor neuronale in identificarea sistemelor neliniare, Revista Romană de Informatică şi Automatică, vol. 9, nr. 3, Bucureşti, 1999, pag. 3-64.

Voloşencu, C., Design and Simulation of a Speed Control System for Induction Motors, Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. XLI, Seria Tehnică, H. Inginerie electrică şi electronică, Sibiu, 1999, 229-233.

Voloşencu, C., Analiza stabilitătii unui sistem de reglare fuzzy a turatiei unui motor de curent continuu, Revista Romană de Informatică şi Automatică, vol. 8, nr. 4, Bucureşti, 1998, pag. 43-53.

Voloşencu, C., Robustness of the Fuzzy Control of DC Drives at Errors of the Parameter Identification, Buletinul Ştiintific al Universitătii Politehnica din Timişoara, Proceedings of the Symposium on Electronics and Telecommunications Etc.'98, Timişoara, 1998, pag. 269-272.

Voloşencu, C., A Neuro-Fuzzy Speed Controller for DC Drives, Buletinul Ştiintific al Universitătii Politehnica din Timişoara, Proceedings of the Symposium on Electronics and Telecommunications Etc.'98, Timişoara, 1998, pag. 273-276.

Voloşencu, C. - A Neuro-Fuzzy Speed Controller, Buletinul Ştiintific şi Tehnic al Universitătii Politehnica, Timişoara, Seria Automatică şi, Calculatoare, 1998, pag. 132-138.

Voloşencu, C. - A Speed Fuzzy Control System for D.C. Drives, Buletinul Ştiintific şi Tehnic al Universitătii Politehnica, Timişoara, Seria Automatică şi Calculatoare, 1998, pag. 125-131.

Voloşencu, C. - Neural Control - A Brief Survey, Buletinul Ştiintific şi Tehnic al Universitătii Tehnice Timişoara, 1996, Tom 41, Seria Automatică şi Calculatoare, pag. 69-79.

Voloşencu, C. - Neural Emulator for a DC Motor, Buletinul Ştiintific şi Tehnic al Universitătii Tehnice Timişoara, 1995, Tom 40, Seria Automatică şi Calculatoare, pag. 163-168.

Voloşencu, C. - Using Spice to Simulate an Induction Motor, Buletinul Ştiintific şi Tehnic al Universitătii Tehnice Timişoara, 1995, Tom 40, Seria Automatică şi Calculatoare, pag. 150-162.

Voloşencu, C. - Using Spice to Simulate a DC Motor Control System, Buletinul Ştiintific şi Tehnic al Universitătii Tehnice Timişoara, 1995, Tom 40, Seria Automatică şi Calculatoare, pag. 139-149.

Voloşencu C. - Using Spice to Simulate a Brushless DC Motor, Buletinul Ştiintific şi Tehnic al Universitătii Tehnice, Timişoara, 1994, pag. 171-176.

Voloşencu, C. - Using Spice to Simulate Neural Networks, Buletinul Ştiintific şi Tehnic al Universitătii Tehnice Timişoara, 1994, Tom 39, Seria Automatică şi Calculatoare, pag. 158-163.

Voloşencu, C. - Power Inverter with Piezoelectric Transducer for Ultrasonic Systems, Buletinul Ştiintific şi Tehnic al Universitătii Tehnice Timişoara, Automatică şi Calculatoare, Tomul 38, Fascicula 1-2, 1993, pag. 157-164.

Voloşencu, C. - Achievements and Prospects in High Power Ultrasonic Processes, Buletinul Ştiintific şi Tehnic al Universitătii Tehnice Timişoara, Automatică şi Calculatoare, Tomul 38, Fascicula 1-2, 1993, pag. 165-172.

Muntean, N.; Voloşencu, C. - Aparat pentru trasarea caracteristicilor de frecventă ale transductoarelor de ultrasunete, Caietul de acustică al Academiei, nr. 22, Bucureşti, 1986, pag. 141-144.

Savii, G.; Nani, V.; Nicoară, D.; Isar A.; Pop G.; Muntean, N., Voloşencu, C.. - Contributii la implementarea in industrie a ultrasunetelor de putere, Caietul de acustică al Academiei, nr. 21, Bucureşti, 1985, pag. 109-112.

Vasar, C. Proştean, O., Filip. I., Voloşencu, C., Szeidert, I., Borza, I. - Restricted area monitoring application - implementation based on the usage of infrared thermal imaging camera, Revista Electricianul, nr. 4/2006. ISSN 1223-7426.

Voloşencu. C., Detectia şi diagnosticarea defectelor sistemelor, bazată pe logică fuzzy, Revista Măsurări şi Automatizări, nr. 2/2005.

Voloşencu, C., Programul PSpice de simulare a circuitelor electronice analogice, Revista Electronistul, nr. 16, 17, 18, Bucureşti, 1994, pag. 18-21, 4-7, 5-7.

Voloşencu, C., Variator de curent alternativ, Revista Electronistul, nr. 17, Bucureşti, 1994, pag. 24-25.

Voloşencu, C., Amplificator de putere, Revista Electronistul, nr. 17, Bucureşti, 1994, pag. 19-20.

Voloşencu, C., Variator de curent continuu de mică putere, Revista Electronistul, nr. 20, Bucureşti, 1994, pag. 22-23.

 

Conference papers

ISI Proceedings

Voloşencu, C., Curiac, D.I., Monitoring Distributed Parameter Systems Based on a Sensor Network and ANFIS, 2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence, July 18-23 CCIB, Barcelona, Spain, 2010, IJCN, pag. 2272-2279, IEEE Catalog Number CFP0010IJSDVD, ISBN 978-1-4244-6917-8.

Voloşencu, C., Monitoring of Distributed Parameter Systems Based on Virtual Instrumentation and Sensor Networks, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing Engineering, Quality and Production Systems, Constanta, 2010, pag. 253-258, ISSN: 1792-469, ISBN: 978-960-474-220-2.

Voloşencu, C., Malita. V., Application of Virtual Instrumentation for Sensor Network Monitoring, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing Engineering, Quality and Production Systems, Constanta, 2010, pag. 264-268, ISSN: 1792-4693, ISBN: 978-960-474-220-2.

Curiac, D.I., Voloşencu, C., Urban Traffic Control System Architecture Based on Wireless Sensor-Actuator Networks, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing Engineering, Quality and Production Systems, pag. 259-263, Constanta, 3-5, Sept. 2010, ISSN: 1792-4693, ISBN: 978-960-474-220-2.

Voloşencu, C., Arpentin, A., Presence Surveillance Based on Virtual Instrumentation, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing Engineering, Quality and Production Systems, pag. 100-103, Constanta, 3-5, Sept. 2010, ISSN: 1792-4693, ISBN: 978-960-474-220-2.

Voloşencu, C., Environmental Monitoring Based on Sensor Networks and Artificial Intelligence, Development, Energy, Environment, Economics (DEEE '10), Puerto De La Cruz, Tenerife, November 30- December 2, 2010, pag. 79-83, ISBN: 978-960-474-253-0.

Curiac D.I., Banias O., Voloşencu C., Time Series Identification Methodology Using Wireless Sensor Networks, 9th WSEAS International Conference on Signal Processing, Robotics and Automation ISPRA'10), Feb. 20-22, 2010, Univ. Cambridge, Cambridge, England, ISPRA'10, pag. 86-90, ISBN 978-960-474-157-1, ISSN 1790-5117.

Voloşencu, C., Fault detection and Diagnosis of Distributed Parameter Systems Based on Networks and Artificial Intelligence, 9th WSEAS International Conference on Signal Processing, Robotics and Automation (ISPRA'10), Feb. 20-22, 2010, Univ. Cambridge, Cambridge, England, pag. 200-207, 2010. ISBN 978-960-474-157-1, ISSN 1790-5117.

Voloşencu, C., Quality Improvement in Production Systems with Modern Control Techniques for Electrical Drives, Proceedings of the 1st International Conference on Manufacturing Engineering, Quality and Production Systems, MEQAPS09, Braşov, 24-26 septembrie, 2009, pag. 213-219, ISSN 1790-2789, ISBN 978-960-474-121-2.

Voloşencu, C., Identification of Distributed Parameter Systems Based on Sensor Networks and Multivariable Estimation Techniques, Simulation, Modeling and Optimization, Proceedings of the 9th WSEAS Int. Conf. on Simulation, Modeling and Optimization, SMO09, Budapest Tech, Hungary, 3-5 sept. 2009, ISSN 1790-2769, ISBN 978-960-474-113-7, pag. 187-196.

Gut, I., Curiac, D.I., Pescaru, D., Voloşencu, C., 2D Motion Prediction within Wireless Sensor Network Coverage, Simulation, Modeling and Optimization, Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Simulation, Modeling and Optimization, SMO09, Budapest Tech, Hungary, 3-5 septembrie 2009, ISSN 1790-2769, ISBN 978-960-474-113-7, pag. 279-285.

Plăstoi, M., Curiac, D.I., Gut, I., Voloşencu, C., Self Destruction Procedure for Mesh Wireless Sensor Networks, Simulation, Modeling and Optimization, Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Simulation, Modeling and Optimization, SMO09, Budapest Tech, Hungary, 3-5 septembrie 2009, ISSN 1790-2769, ISBN 978-960-474-113-7, pag. 286-291.

Plastoi, M., Curiac, D.I., Banias, O., Volosencu, C., Pescaru, D., Doboli, A., Self-Destruction Procedure for Cluster-Tree Wireless Sensors, Proceedings of the International Conference on Wireless Information Networks and Systems, WINSYS 2009, Milan, Italy, July 7 - 10, 2009, pag. 63-67, ISBN: 978-989-674-008-5.
Curiac, D.I., Gut, V., Banias, O., Volosencu, C., Albu, A., Bayesian Network Model for Diagnosis of Psychiatric Diseases, 31st International Conference on Information Technology Interfaces ITI2009, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, June 22-25, 2009, pp. 61-66, ISSN 1330-1012, ISBN 978-953-7138-15-8.

Voloşencu, C., Methods to Design Fuzzy Controllers, Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modeling and Simulation (ACMOS09), Istanbul, Turkey, May 30 - June 1, 2009, ISBN: 978-960-478-082-67, ISSN: 1790-5117, pag. 378-385.

Voloşencu, C., Curiac, D.I., A Comparative Study for Identification of Distributed Parameter Systems using Sensor Networks and Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference, Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modeling and Simulation (ACMOS09), Istanbul, Turkey, May 30 June 1, 2009, ISBN: 978-960-478-082-67, ISSN: 1790-5117, pag. 386-394.

Voloşencu, C., Identification of Non-Linear Systems, Based on Neural Networks, with Applications at Fuzzy Systems, Proceedings of the 10th WSEAS Int. Conf. on Automation & Information (ICAI09), Prague, March 23-25, 2009, ISBN: 978-960-474-064-2, ISSN: 1790-5117.

Voloşencu, C., Curiac, D.I., Interpolation Techniques for Spatial Distributed System Identification Using Wireless Sensor Networks,, Proceedings of the 10th WSEAS Int. Conf. on Automation & Information (ICAI09), Prague, March 23-25, 2009, pag. 383-376, ISBN: 978-960-474-064-2, ISSN: 1790-5117.

Curiac, D.I., Voloşencu, C., Developing 2D Chaotic Trajectories for Monitoring an Area with Two Points of Interest, Proceedings of the 10th WSEAS Int. Conf. on Automation & Information (ICAI09), Prague, March 23-25, 2009, ISBN: 978-960-474-064-2, ISSN: 1790-5117.

Voloşencu, C., On Some Properties of Fuzzy Systems, Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Signal Processing, Robotics and Automation (ISPRA09), Cambridge, UK, Feb. 21-23, 2009, pag. 178-186, ISBN 978-960-474-054-3, ISSN 1790-5117.

Voloşencu, C., Pseudo-Equivalence of Fuzzy PI Controller, Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Signal Processing, Robotics and Automation (ISPRA09), Cambridge, UK, Feb. 21-23, 2009, pag. 162-168, ISBN 978-960-474-054-3, ISSN 1790-5117.

Curiac, D.I., Voloşencu, C., Pescaru, D., Jurca, L., Doboli, A., A View Upon Redundancy in Wireless Sensor Networks, Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Signal Processing, Robotics and Automation (ISPRA09), Cambridge, UK, Feb. 21-23, 2009, pag. 341-346, ISBN 978-960-474-054-3, ISSN 1790-5117.

Voloşencu, C., Fuzzy Control of Electrical Drives, 8th WSEAS Int. Conf. on Power Systems (PS 2008), Santander, Spain, 2008, 23-25 sept., pag. 172-180, ISBN 978-960-474-006-02, ISSN 1790-5117.

Voloşencu, C., Stabilization of the Fuzzy Control Systems, with Application at the Second Order Systems, 8th WSEAS Int. Conf. on Simulation, Modellling and Optimization (SMO08), Santander, Spain, 2008, 23-25 sept., pag. 127-132, ISBN 978-980-474-007-9, ISSN 1790-2769.

Jurcă, L., Voloşencu, C., Tomoroga, M., Filip, I., Improving Dynamic Performances of a Segment Current-Steering Digital-to-Analog Converter, 8th WSEAS Int. Conf. on Power Systems (PS2008), Santander, Spain, 2008, pag. 201-204, ISBN 978-960-474-006-02, ISSN 1790-5117.

Mihet-Popa, L., Voloşencu, C., Jurcă, L., Proştean, O., Szeidert, I., Simulation Algorithm Developed to Investigate the Effects of Various Rotor Faults in Cage Rotor Induction Machines, 8th WSEAS Int. Conf. on Power Systems (PS2008), Santander, Spain, 2008, pag. 205-209, ISBN 978-960-474-006-02, ISSN 1790-5117.

Voloşencu, C. - Identification of Distributed Parameter Systems Based on Multivariable Estimation and Sensor Networks, Proceedings of the Int. Conf. on Wireless Information Networks ansd Systems, Winsys 2008, July, 26-29, Porto, Portugalia, 2008, pag. 92-95. ISBN 978-989-8111-59-3.

Voloşencu, C. - Frequency Control of the Piezoelectric Transducers, Based on the Movement Current, Proceedings of ICINCO2008 - The Fifth International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, 11-15 mai, Funchal, Portugalia, 11-15 mai, 2008, pag. 194-199, ISBN 978-989-8111-35-7.

Voloşencu, C. - Identification in Sensor Networks, Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Automation and Information (ICAI'08), Bucuresti, WSEAS Press, June 24-26, 2008, ISBN 978-960-6766-77-0, ISSN 1790-5117, pag. 175-183.

Voişan, E., Voloşencu, C., Leu, A., Drăgan, F. - Fault detection using virtual environment and wireless robot, Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Automation and Information (ICAI08), Bucuresti, WSEAS Press, 2008, ISBN 978-960-6766-77-0, ISSN 1790-5117, pag. 190-193.

Muntean, N., Voloşencu, C., Hedeş, A. - A Temperature Control System for Water Cooling Towers Based on Variable Speed Drives, Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Automation and Information (ICAI08), Bucuresti, WSEAS Press, 2008, ISBN 978-960-6766-77-0, ISSN 1790-5117, pag. 184-189.

Fuiorea, D., Gui, V., Pescaru, D., Paraschiv, P., Codruta, I., Curiac, D.I., Voloşencu, C. - Sensor Node Localization using SIFT Algorithm, Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Automation and Information (ICAI08), Bucuresti, WSEAS Press, 2008, ISBN 978-960-6766-77-0, ISSN 1790-5117, pag. 436-441.

Voloşencu, C. - Speed Control of DC Motors Based upon Fuzzy Logic - A Synthesis, World Multi Conference on Systems, Cybernetics and Informatics, SCI'98, Orlando, Florida, S.U.A., 1998.

Other data basis

Curiac, D.I., Plăstoi, M., Baniaş. O., Voloşencu, C., Tudoroiu, R., Pescaru, D., Software Development for Malicious Nodes Discovery in Wireless Sensor Network Security, SENSORCOMM '10, Proceedings of the 2010 Fourth International Conference on Sensor Technologies and Applications, IEEE Computer Society, Venetia, 2010, pag. 402-407, ISBN: 978-0-7695-4096-2.

Curiac, D.I., Voloşencu, C., Vector Time Series Identification Methodology Based on Wireless Sensor Networks, Development, Energy, Environment, Economics (DEEE '10), Puerto De La Cruz, Tenerife, November 30- December 2, 2010, pag. 84-88, ISBN: 978-960-474-253-0.

Curiac, D.I., Banias, O., Voloşencu, C., Pescaru, D., Cellular Automata Based Simulation for Smoke and Fire Spreading in Large Buildings, Development, Energy, Environment, Economics (DEEE '10), Puerto De La Cruz, Tenerife, November 30- December 2, 2010, pag. 89-94, ISBN: 978-960-474-253-0.

Voloşencu, C., Curiac, D.I. - Fault detection and diagnosis of distributed parameter systems based on sensor networks and Bayesian networks, Proceedings of the 6th WSEAS international conference on Dynamical systems and control, Kantaoui, Tunisia, 2010, pag. 167-173, ISBN: 978-960-474-185-4, ISSN: 1790-5117.

Curiac, D.I., Voloşencu, C., Hierarchical Lighting Control in Urban Environments Based on Wireless Sensor-Actuator Networks, Kantaoui, Tunisia, Proceedings of the 6th WSEAS international conference on Dynamical systems and control, Kantaoui, Tunisia, 2010, pag. 163-166, ISBN: 978-960-474-185-4, ISSN: 1790-5117.

Curiac, D.I., Plastoi, M., Banias, O., Volosencu, C., Tudoroiu, R., Doboli, A., Combined Malicious Node Discovery and Self Destruction Technique for Wireless Sensor Networks, The third International Conference on Sensor Technologies and Applications (Sensorcomm 2009), 18-23 June 2009, Athens/Glyfada, Greece, ISBN 978-0-7695-3669-9, pp. 436-441.

Voloşencu, C. - Control System for Ultrasonic Welding Devices, Proceedings of 2008 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics AQTR 2008, THETA 16, Cluj Napoca, 2008, 22-25 mai, Tome II, pag. 135-140. IEEE Catalog Number CFP08AQT-PRT, ISBN 978-1-4244-2576-1, Library of Congress 2008904446.

Voloşencu, C., Curiac, D.I., Baniaş, O., Doboly, A. - Hierarchical Approach for Intelligent, Lighting Control In Future Urban Environments, Proceedings of 2008 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics AQTR 2008, THETA 16, Cluj Napoca, 2008, Tome I, pag. 158-163. IEEE Catalog Number CFP08AQT-PRT, ISBN 978-1-4244-2576-1, Library of Congress 2008904446.

Voloşencu, C. - Fault Detection and Diagnosis of a DC Motor Based on Parameter Estimation, 9th International Carpathian Control Conference ICCC2008, Sinaia, 2008, 25-28 mai. ISBN 978-973-746-897-0.

Doboli, A., Curiac, D.I., Pescaru, D., Doboli, S., Tang, W., Volosencu, C., Gilberti, M., Banias, O., Istin, C. - Cities of the Future: Employing Wireless Sensor Networks for Efficient Decision Making in Complex Environments, CEAS Technical Report Nr 831, University of New York, pp. 1-26, 2008.

Curiac, D., Doboli, A., Volosencu, C., Pescaru, D. - Wireless Sensor-Controller Network: A New Approach in Distributed Control, 17th Int. Conf. on Computer Communications and Networks, St. Thomas U.S. Virgin Islands, 2008, ISBN 978-1-4244-2390-3.

Voloşencu, C., Curiac, D.I., Doboli, A., Dranga, O. - Malicion Node Detection in Sensor network Using Autoregression Based on Neural Network, MCPL2007, 4th IFAC Conference on Management and Control of Production and Logistics, Sibiu, 2007, ISBN 978-973-739-481-1, pag. 571-577.

Voloşencu, C., Curiac, D.I., Banias, O., Doboli, A., Dranga, O. - Knowledge Based System for Reliable Perimeter Protection Using Sensor Networks, International Conference on Wireless Information Networks and Systems, Winsys2007, Barcelona, 2007, 28-31 iulie, pag. 61-66, ISBN 978-989-8111-16-9.

Curiac, D.I., Banias, O., Dragan, F., Voloşencu, C., Dranga, O. - Malicious Node Detection in Wireless Sensor Networks Using an Autoregression Technique, The Third International Conference on Networking and Services Sensorcomm 2007, Atena, Grecia, 19-25 iunie, ISBN 0-7695-2448-9.

Curiac, D.I., Voloşencu, C., Doboli, A., Dranga, O., Bednarz, T. - Neural Network Based Approach for Malicious Node Detection in Wireless Sensor Networks, Proceedings of 2007 WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Signal and Telecommunications (CISST07), Gold Coast, Queensland, Australia, 2007, pag. 8-13, ISBN 978-960-8457-58-4.

Voloşencu, C. - Speed Control of a Permanent Synchronous Motor, Based on a Quasi-Fuzzy Controller, Proceedings of the 10th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE 2003, Toulouse, Franta, 2003, ISSN 0278-0046.

Voloşencu, C. - A Method to Assure Stability of Some Fuzzy Controllers, Proceedings of the Int. Conf. On Artificial Intelligence, IC-AI02, Las Vegas, CSREA Press, SUA, 2002, pag. 563-568, ISBN 1-892512-26-2.

Voloşencu, C. - Some Considerations About Using Feedforward Neural Networks in Identification of Fuzzy Controllers, Proceedings of the Int. Conf. On Artificial Intelligence, IC-AI02, Las Vegas, CSREA Press, SUA, 2002, pag. 580-583, ISBN 1-892512-26-2.

Voloşencu, C. - On Some Algebraic Properties of Fuzzy Controllers, Proceedings of the Int. Conf. On Artificial Intelligence, IC-AI02, Las Vegas, CSREA Press, SUA, 2002, pag. 584-587, ISBN 1-892512-26-2.

Voloşencu, C. - Estimation of the Electrical Energy Consumption, Proc. of the XVI International Measurement Confederation IMEKO World Congress, Viena, 2000, ISSN 0949-1775.

Voloşencu, C. - Speed Control of DC Motors Based On Fuzzy Logic, International Conference on Motion Control ELECTROMOTION99, Patras, Grecia, 1999.

Voloşencu, C. - Speed Control of DC Motors Based Upon Fuzzy Logic - A Synthesis, Proc. Of the European Control Conference ECC99, Karlsruhe, Germania, 1999, ISSN 0947-3580.

Voloşencu, C. - Stability Analysis of a Speed Fuzzy Control System for Electrical Drives, The 7-th European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing EUFIT99, ELITE-Foundation, Aachen, 1999.

Voloşencu, C. - Some Consideration about Using Fuzzy Logic for Speed Control of Electrical Drives, The 7-th European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing EUFIT99, ELITE-Foundation Aachen, 1999.

Voloşencu, C. - Stability Analysis of a Speed Fuzzy Control System for DC Drives, Power Electronics and Machine Control Pemc'98 Conference, Praga, Cehia, 1998.

Voloşencu, C. - A Neuro-Fuzzy Speed Controller for Real Time Control of Electrical Drives, Power Electronics and Machine Control Pemc'98 Conference, Praga, Cehia, 1998.

Voloşencu, C. - Demonstration of the Robustness of the Fuzzy Speed Control System at Parameter Identification Errors, Power Electronics and Machine Control Pemc'98 Conference, Praga, Cehia, 1998.

Voloşencu, C. - A Neuro-Fuzzy Speed Controller for Real Time Control of Electrical Drives, IFAC/IFIP Workshop on Real Time Pprogramming WRTP'98, Shantou, R.P. Chineza, 1998.

Voloşencu, C. - A Speed Controller for Electrical Drives Based upon Fuzzy Logic and Neural Networks, IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC'98) Piscataway, NJ, S.U.A., 1998.

Voloşencu, C. - Demonstration of the Robustness of the Fuzzy Control System of a DC Motor at Errors of the Parameters Identification, IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC'98), Piscataway, N.J., S.U.A., 1998.

Voloşencu, C. - Stability Analysis of a Speed Fuzzy Control System for DC Drives, IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC'98), Piscataway, N.J., S.U.A., 1998.

Romanian national conferences

Voloşencu, C. - On the Nonlinear Characteristics of a Position Control Systems, The International Symposium on Systems Theory, Automation, Robotic, Computers, Informatics, Electronics and Instrumentation SINTES 11, Craiova, 2003.

Voloşencu, C. - Speed Control Based on Fuzzy Logic, 13th International Conference on Control Systems and Computer Science, Universitatea Politehnica, Bucureşti, 2001, pag. 603-608.

Voloşencu C., Dragomir T. L. - On the Stability of a Control System with Quasi-Fuzzy Controller, The Second International Workshop on Intelligent Control Systems, Bucureşti, 2000.

Voloşencu, C. - Simulation of a Speed Fuzzy Control System for Induction Motors, Conferinta Internatională CSCS12, Bucureşti, 1999.

Voloşencu, C. - A Neural Emulator for a DC Motor, Conferinta Internatională CSCS'10, Bucureşti, 1995.

Borza I, Curiac D, Darie E, Flucusi I, Golovanov N, Iatan A, Ionescu C, Mircea I, Prosteanu O, Voloşencu, C., Restricted area monitoring application-implementation based on the usage of infrared thermal imaging camera, A 15-a editie a Conferintei Instalatii pentru constructii si confort ambiental, SIEAR, Timişoara, 2006.

Voloşencu, C. - Bibliotecă de programe pentru sisteme fuzzy, Conferinta de informatică teoretică şi tehnologii informatice, CITTI'2000, Constanta, 2000.

Voloşencu C. - A Speed Fuzzy Control System for DC Drives, Sesiunea de comunicari jubiliara a Universitatii Tehnice, Ploiesti, 1998.

Voloşencu C. - Modelling and Simulation of a Speed Control System for a Permanent Magnet Synchronous Motor, Sesiunea de comunicari jubiliara a Universitatii Tehnice, Ploiesti, 1998.

Voloşencu C. - A Neuro-Fuzzy Speed Controller, Sesiunea de comunicari jubiliară a Universitatii Tehnice, Ploiesti, 1998.

Voloşencu C., Stability Analysis of a Speed Fuzzy Control System for DC Drives, Sesiunea de comunicari jubiliară a Universitatii Tehnice, Ploiesti, 1998.

Bota, A.; Nicoară, D.; Vidraşcu, D., Voloşencu, C. - Echipamente de curătire şi degresare cu ultrasunete, Ses. de comunicări a Intr. Electrotimiş, Timişoara, 1989.

Muntean N. Voloşencu, C. - Echipament de comandă pentru maşini de prelucrat cu ultrasunete, Ses. de comunicări a Intr. Eletrotimiş, Timişoara, 1988.

Dineş, M. Voloşencu, C. - Echipamente pentru sudura materialelor plastice cu ultrasunete, Ses. de comunicări a Intr. Electrotimiş, Timişoara, 1988.

Voloşencu, C. - Regulator optimal de turatie pentru motoare de curent continuu, Ses. de comunicări a Intr. Electrotimiş, Timişoara, 1989.

Muntean, N.; Voloşencu, C. - Echipamente pentru analiza in frecventă a transductoarelor şi utilajelor cu ultrasunete, Ses. de comunicări a Intr. Electrotimiş, 1988.

Gal, C.; Isar, A. Voloşencu, C. - Metode şi echipamente pentru măsurarea mărimilor şi parametrilor echipamentelor cu ultrasunete, Ses. de comunicări a Intr. Electrotimiş, Timişoara, 1986.

Bota, A.; Nicoară, D.; Vidraşcu, D.; Voloşencu, C. - Echipamente de curătire cu ultrasunete, Conf. Nat. de Tehnologii Neconventionale, Timişoara, 1989..

Bota, A.; Nicoară, D.; Nyari, T.; Voloşencu, C. - Tehnologii de prelucrare cu ultrasunete, Conf. Nat. de Tehnologii Neconventionale, Timişoara, 1989..

Dineş, M.; Vidraşcu,D.;, Voloşencu, C. - Echipamente de sudat materiale plastice cu ultrasunete de putere, Conf. Nat. de Tehnologii Neconventionale, Timişoara, 1989.

Dineş, M.; Voloşencu, C. - Maşină de prelucrat cu ultrasunete, Conf. Nat. de Tehnologii Neconventionale, Timişoara, 1989.

Voloşencu, C. - Instalatie de automatizare la maşină de şlefuit plachete de cuart, Ses. de comunicări a Intr. Electrotimiş, Timişoara, 1987.

Voloşencu, C. - Studiu privind posibilitatea identificării transductoarelor piezoelectrice, Ses. de comunicări a Intr. Electrotimiş, Timişoara, 1985.

Voloşencu, C. - Echipament pentru comanda etalării la maşini de trefilat şi bobinat, Ses. de comunicări a Intr. Electrotimiş, Timişoara, 1985.

Voloşencu, C. - Instalatie de automatizare pentru maşină de trefilat şi bobinat, Ses. de comunicări a Intr. Electrotimiş, Timişoara, 1985.

Voloşencu, C. - Studiu privind posibilitatea actionării cu logică programată a frezelor universale, Ses. de comunicări a Intr. Electrotimiş, Timişoara, 1985.

Isar, Al.; Voloşencu,C. - Contributii la proiectarea concentratoarelor ultrasonore, Ses. de comunicări a Intr. Electrotimiş, Timişoara, 1984.

Voloşencu, C. - Dispozitiv de măsurare a turatiei şi vitezei motoarelor electrice asincrone rotative şi liniare cu indus bobinat, Al 2-lea Simpozion National de Metrologie, Bucureşti, 1985.

Voloşencu, C. - Dispozitiv pentru măsurarea turatiei motoarelor de curent continuu cu excitatie separată, Al 2-lea Simpozion National de Metrologie, Bucureşti, 1985.

Voloşencu, C. - Regulator PID cu filtru de perturbatii, Ses. de comunicări a Intr. Electrotimiş, Timişoara, 1985.

Voloşencu, C. - Aparat pentru trasarea locului de transfer, Ses de comunicări a Intr. Electrotimiş, Timişoara, 1983.

Voloşencu, C. - Wattmetru ultrasonor, Ses. de comunicări a Intr. Electrotimiş, Timişoara, 1986.

Voloşencu, C. - Sistem automat de reglare a turatiei actionărilor cu motoare de curent continuu, Ses. de comunicări a Intr. Electrotimiş, Timişoara, 1985.

Voloşencu, C. - Simularea pe calculator numeric a functionării motoarelor de curent continuu in sarcină variabilă, Ses. de comunicări a Intr. Electromotor, Timişoara, 1985.

Voloşencu, C. - Set de programe destinate proiectării asistate de calculator a actionărilor electrice cu motoare de curent continuu, Ses. de comunicări a Intr. Electromotor, Timişoara, 1985.

Muntean, N.; Voloşencu, C. - Sistem de comandă statică pentru freze universale, Ses. de comunicări a Intr. Electrotimiş, Timişoara, 1983.

 

Patents

ISI Derwent Innovation Index

Muntean, N., Voloşencu. C. - Dispozitiv pentru comanda sensului de avans la freze universale, Brevet Romania nr. 106693, 1993.

Muntean, N., Voloşencu. C. - Dispozitiv de comandă pentru regimul de avans la freze universale, Brevet Romania nr. 106692, 1993.

Muntean, N., Voloşencu. C. - Dispozitiv pentru comanda rotirii frezei, Brevet Romania nr. 106691, 1993.

Bota, A., Nicoară D.; Voloşencu, C. - Baie de curătire cu ultrasunete, Brevet Romania nr. 106519, 1993.

Bota, A., Voloşencu, C. - Dispozitiv de ultrasonare, Brevet Romania nr. 106518, 1993.

Voloşencu, C. - Instalatie de actionare electrică pentru freze universale, Brevet Romania nr. 105913, 1993.

Barbu,I., Dineş, M., Muntean, N., Voloşencu, C. - Maşină de prelucrat cu ultrasunete, Brevet Romania nr. 102354,1991.

Muntean, N., Nicoară, D., Tănase, R., Voloşencu, C. - Instalatie pentru testarea transductoarelor de ultrasunete imersibile, Brevet Romania nr. 102040, 1990.

Muntean, N., Voloşencu, C. - Echipament de comandă pentru maşini de prelucrat cu ultrasunete, Brevet Romania nr. 101925, 1990.

Nicoară, D., Voloşencu, C. - Echipament de activare ultrasonică cu transductor imersibil, Brevet Romania nr. 101229, 1990.

Voloşencu, C. - Instalatie de actionare electrică pentru maşină de şlefuit plachete de cuart, Brevet Romania nr. 97829, 1989.

Worldwide, esp@cenet

Voloşencu, C. - Regulator optimal de turatie pentru motoare de inductie, Brevet Romania nr. 104181, 1993.

Barbu, I., Muntean, N., Voloşencu, C. - Echipament de activare ultrasonică, Brevet Romania nr. 102122, 1990.

Muntean, N., Vidraşcu, D., Voloşencu, C. - Echipament de comandă pentru maşini de sudat cu ultrasunete, Brevet Romania nr. 100690, 1990.

Muntean, N., Nicoară, D., Voloşencu, C. - Echipament pentru comanda transductoarelor de ultrasunete, Brevet Romania nr. 100311, 1989.

Voloşencu, C. - Procedeu şi echipament pentru sincronizarea etalării, Brevet Romania nr. 99117, 1989.

Voloşencu C. - Echipament de comandă pentru maşini de sudat cu ultrasunete, Brevet Romania nr. 99195, 1989.

Voloşencu, C. - Regulator optimal de turatie pentru motoare de curent continuu, Brevet Romania nr. 95828, 1989.

Voloşencu, C. - Metodă şi aparat pentru măsurarea curentului de mişcare la transductoarele piezoelectrice, 95535, 1988.

Voloşencu, C. - Metodă şi aparat pentru măsurarea tensiunii de mişcare la transductoarele magnetostrictive, Brevet Romania nr. 95536, 1988.

Voloşencu, C. - Aparat pentru trasarea caracteristicilor de frecventă ale transductoarelor de ultrasunete, Brevet Romania nr. 94678, 1988.

Voloşencu, C. - Dispozitiv de observare şi reglare pentru turatia unor actionări cu motoare de curent continuu, Brevet Romania nr. 94623, 1988.

Voloşencu, C. - Echipament pentru comanda etalării, Brevet Romania nr. 94074, 1987.

Voloşencu, C. - Instalatie de automatizare pentru maşină de trefilat şi bobinat, Brevet Romania nr. 94075, 1987.

Voloşencu, C. - Metodă şi aparat pentru măsurarea automată a impedantei transductoarelor piezoelectrice, Brevet Romania nr. 91488, 1986.

Voloşencu, C. - Metodă şi dispozitiv pentru măsurarea turatiei şi vitezei, Brevet Romania nr. 90082, 1986.

Voloşencu, C. - Metodă şi dispozitiv pentru măsurarea turatiei, Brevet Romania nr. 89331, 1985.

 

Grant manager:

Proiect de cercetare exploratorie, Programul Idei, Cod ID923, Metode şi algoritmi de identificare a sistemelor cu parametri distribuiti, bazate pe retele de senzori şi inteligentă artificială, CNCSIS, UEFISCU, 2009-2011.

Proiect de cercetare CNCSIS, de tip A, Cercetări aplicative privind dezvoltarea de sisteme virtuale de monitorizare a proceselor, cu aplicatie in conducerea actionărilor electrice, cod CNCSIS 360, 2006, 2007, 2008, contract nr 58GR/19.05.06.

Proiect de cercetare CNCSIS, de tip A, Cercetări pentru implementarea strategiilor bazate pe logică fuzzy şi retele neuronale destinate detectiei şi diagnosticării defectelor, cu aplicatie la sistemele de conducere a actionărilor electrice, Cod CNCSIS 205, tema nr. 25, contract M.Ed.C. 32940, 2004, 2005.

Proiect de cercetare CNCSIS, de tip A, Cercetări aplicative pentru implementarea pe procesoare de semnal numeric a tehnicilor de conducere in timp real bazate pe logică fuzzy şi retele neuronale, cu aplicatie la conducerea actionărilor electrice, cod CNCSIS 35, tema nr. 33, nr. contract 33550/2002, 2003.

Program Socrates/Erasmus, 2005-2013, Universitatea Politehnica Timişoara, Politecnico din Milano.

Program Leonardo da Vinci, Plasamente de studenti in domeniul automaticii şi informaticii industriale, RO/2004/PL93020/S, 2005, parteneri: Universitatea Politehnica Timişoara, WEUK Plymouth, Algram Engineering, Plymouth, Anglia, IPF Inititiva para la Formation, Malaga, ALT64, S.L., Malaga, Spania.

Program Leonardo da Vinci, Schimburi de formatori in domeniul mentenantei sistemelor de productie, RO/2004/93019/EX, 2005, parteneri: Universitatea Politehnica Timişoara şi Institute de Productique, Besancon, Franta.

 

Plenary speaker at international conferences:

9th WSEAS International Conference on Signal Processing, Robotics and Automation (ISPRA'10), Cambridge, U.K., 2010;

8th WSEAS International Conference on Signal Processing, Robotics and Automation (ISPRA09), Cambridge, U.K., 2009;

9th WSEAS Int. Conf. on Automatics & Information (ICAI'08), Bucharest, Romania, 2008;

8th WSEAS Int. Conf. On Simulation, Modelling and Optimization (SMO08), Santander, Spain, 2008;

10th WSEAS Int. Conf. on Automation & Information (ICAI09), Prague, Czech Rep., 2009;

11th WSEAS Int. Conf. on Automatic Control, Modeling and Simulation (ACMOS09), Istanbul, Turkey, 2009.

9th WSEAS Int. Conf. on Simulation, Modeling and Optimization, Budapesta, 2009;

1st WSEAS Int. Conf. On Manufacturing Engineering, Quality and Production Systems (MEQAPS09), Brasov, Romania, 2009;

2nd WSEAS Int. Conf. on Manufacturing Engineering, Quality and Production Systems (MEQAPS10), Constanta, Romania, 2010.

12th WSEAS Int. Conf. on Automation & Information (ICAI11), Brasov, Romania, 2011.

6th WSEAS Int. Conf. on Dynamical Systems & Control (CONTROL'10), Tunisia, May 3-6, 2010.

Int. Conf. on Development, Energy, Environment, Economics (DEEE '10), Puerto de la Cruz, Tenerife, Nov. 30 - Dec. 2, 2010.