Advanced Cryptography and Information Security

DANIEL-IOAN CURIAC, Ph.D.


Pagina este permanent in constructie! Numar de ore de curs: 28
Numar de ore de proiect: 21
Orar curs: saptamanal miercuri 8-12 sala ASPC-P1 (saptamanile 1-7)
Orar proiect: saptamanal miercuri 12-15/15-18 sala ASPC-P1 (saptamanile 1-7)

Material didactic pentru curs (in format pdf arhivat zip cu parola)

ACIS.zip

Material didactic pentru proiect (in format pdf arhivat zip cu parola)

ACISproiect.zip

Material bibliografic suplimentar pentru curs (in format pdf arhivat zip cu parola)

Predarea proiectului si incheierea situatiei: luni 01.07.2019 ora 11.00 sala B001

Regulament de desfasurare a studiilor master