Tematica SSM

Acte normative ce reglementează activitatea de control, SSM

 • Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata Monitorul Oficial nr. 740/10.10.2002
 • Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca. Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Lg.319/2006
 • Hotararea de guvern nr. 767/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii . Monitorul Oficial nr. 464/24.09.1999
 • Legea 126/1995  privind regimul materiilor explosive cu modificarile si completarile aduse de Legea 464/2001 .Monitorul Oficial nr.298/28.12.1995
 • Norme Tehnice din 30 mai 2002 privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor.Monitorul Oficial nr. 479/04.07.2002
 • Ordinul nr. 234 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea si folosirea in public de catre persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice
 • Legea nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
 • Hotararea de guvern nr. 92 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase
 • Ordonanta nr. 4/1995  privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar.Monitorul Oficial nr.18/30.01.1995
 • Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale. Monitorul Oficial nr. 454/27.06.2002
 • Norme metodologice din 22 decembrie 2004 de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordonanta Guvernului 107/2003 pentru modificarea si completarea Lg.346/202
 • Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor.Monitorul Oficial nr. 712/08.11.2001
 • Hotararea de guvern nr. 115 din 5 februarie 2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata modificata prin Hotararea Guvernului nr.809/14.07.2005
 • Hotararea de guvern nr. 119 din 5 februarie 2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale
 • Hotararea de guvern nr. 457 din 18 aprilie 2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune
 • Ordonanta de Urgenta nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite. Monitorul Oficial nr. 291/25.04.2003
 • Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca Monitorul Oficial nr. 304/04.07.2000
 • Hotararea de guvern nr. 1025 din 28 august 2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale
 • Hotararea de guvern nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest
 • Legea nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
 • Legea nr. 418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii
 • Ordinul nr. 240 din 3 martie 2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii si a baremului minimal de dotare a acestora
 • Ordonanta de urgenta nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
 • Norme metodologice din 7 aprilie 2004 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
 • Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, Monitorul Oficial nr. 252/21.03.2006
 • Hotararea de guvern nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, Monitorul Oficial nr. 3802/03.05.2006
 • Hotararea de guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, Monitorul Oficial nr. 683/09.08.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, Monitorul Oficial nr. 710/18.08.2006  
 • Hotararea de guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, Monitorul Oficial nr. 722/23.08.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria exctactiva de suprafata sau subteran, Monitorul Oficial nr. 727/25.08.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj, Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, Monitorul Oficial nr. 713/21.08.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive, Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, Monitorul Oficial nr. 7392/30.09.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca, Monitorul Oficial nr. 762/07.09.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit, Monitorul Oficial nr. 772/12.09.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice, Monitorul Oficial nr. 769/11.09.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest, Monitorul Oficial nr. 64/24.01.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1876/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii, Monitorul Oficial nr. 81/30.01.2006
 • Ordonanta de urgenta nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
 •            Monitorul Oficial nr.378/29.04.2004
 • Legea nr.186/2005 privind aprobarea O.U.G.nr.171/2005 pentru modificarea si completarea Lg.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
 •            Monitorul Oficial nr. 440/22.05.2006)
 • Legea 226/2006  privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale
 •            Monitorul Oficial nr.509/13.06.2006
 • Hotararea de guvern nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediul produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor
 • Ordonanta de urgenta nr.706/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de radiatiile optice artificiale
 • Ordonanta de urgenta nr.242/2007 privind aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de SSM
 •           pe durata elaborarii proiectuluisi/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare mobile            Monitorul Oficial nr. 440/22.05.2006)
 • Hotararea de guvern nr.725/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive