În atenția studenților din anii întâi, specializările IS/AUT, INF, ISA, AES, SIAPS, SIIS și TI

Începând cu data de 5 noiembrie 2013 se eliberează legitimația de student și cupoanele de călătorie în sala B615 (et.6, corp B)

Ref. legitimație de student (reducere transport) este necesară o fotografie color (4/3 cm) clară și neștampilată.

Nu se emite / vizează legitimația de student:

În cazul pierderii / distrugerii / furtului carnetului de cupoane pentru reducere la tren, nu se eliberează alt carnet!